Web developer:

  • PHP/Codeigniter
  • MySQL
  • HTML/CSS/Bootstrap
  • JavaScript/jQuery
  • Visual basic .Net
  • C#